registracija

Darbo laikas :

 

  • Vairavimo pamokų  laikas derinamas individualiai

Kviečiame susipažinti su B kategorijos vairavimo kursų eiga ir taisyklėmis


kategorijos mokytis galima pradėti nuo 17 metų.  Kaina už 2-ų akademinių valandų  vairavimo pamoką- nuo 30€. kuras įskaičiuotas !!!  Būsimam kursantui pateikus asmens  duomenis (galima nuotoliniu būdu), sudaroma terminuota mokymo sutartis, kur nurodomos  mokymo, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo bei mokymo  sąlygos.   

Praktinio vairavimo pamokas galima pradėti tik turint sveikatos pažymą – ją galima pasidaryti pas savo šeimos gydytoją, arba užsisakyti  internetu.     Minimali  pradedančiųjų kursantų vairavimo mokymo trukmė  30 akademinių valandų.( Galima mokytis vairuoti ir daugiau)  Tiek vairavimo instruktorius, tiek mokomasis automobilis bei pamokų laikas gali būti parenkamas pagal mokinio pageidavimą.                               Kursantai teorinę dalį gali ruoštis  savarankiškai,(karantino metu paskaitos nevyksta).  Mokslo trukmė priklauso nuo kursanto pastangų bei galimybių ir vidutiniškai trunka apie 1-3 mėnesius.  Mokymo sutartis galioja 4 mėnesius arba daugiau- terminus  nurodant sutartyje.

Vairavimo mokymas ne tik su mechanine, bet ir su automatine pavarų dėže,          

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Kandidatui į vairuotojus, planuojančiam mokytis mūsų vairavimo mokykloje, suteikiama informacija apie mokymo procedūras, galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojų pirminį bei pavojingų krovinių vežėjų mokymą. Sudaroma galimybė su jais susipažinti. 
Informuojama, kokiu laiku ir kokiu būdu vyksta teorijos paskaitos, pratybos, konsultacijos, kontroliniai patikrinimai ir mokykliniai egzaminai.    
   
Būsimam kursantui pateikus asmens  dokumentą, sudaroma terminuota mokymo sutartis, kur nurodomos  mokymo, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo bei kitos  sąlygos.
Informuojame, kokia tvarka laikomas teorijos ir praktikos egzaminas VĮ „Regitra“. Registruojame egzaminui.
Asmenys, atsakingi už vairuotojų pirminį mokymą: vairavimo mokyklos vadovas ir teorijos dėstytojas Valdas Rudaitis; administracijos darduotojai: Dalia-Marija Juozapaitienė ir Radvilė Rudaitienė.   Kontaktiniai telefonai : 8 617 10538
Mokymo vykdymą kontroliuoja:
Lietuvos transporto administracija http://www.vkti.gov.lt/index.php?-1337323568  ir pagal kompetenciją:  Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba bei VĮ „Regitra“ http://www.regitra.lt/